Бүрдүүлэх бичиг баримт

Бүрдүүлэх бичиг баримт:
  • Картаар Үйлчлэгч байгууллагын тодорхойлолт, Гэрээ /ХасБанкны маягт/
  • Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар,
  • Хуулийн этгээд Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
  • Сим ашиглалтын хураамж авах маягт /ХасБанкны маягт/
 
Хамтарч ажилласанаар үүсэх давуу талууд:
  • ПОС төхөөрөмжийг үнэ төлбөргүй байршуулна
  • Гарын авлага, ПОС-ийн цаас, төлбөрийн картын эмблем бүхий сурталчилгааны материалаар үнэ төлбөргүй хангана
  • Цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран Картаар төлбөр хүлээн авагч байгууллага болж танай байгууллагын борлуулалтын орлого нэмэгдэнэ
  • ПОС төхөөрөмжтэй ажиллах заавар, сургалт, засвар үйлчилгээг тогтмол үзүүлнэ
  • Өндөр гүйлгээтэй байгууллагад байнгын урамшуулалын хөтөлбөрт хамрагдана
  • Гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг интернэтээр харах үйлчилгээнд үнэ төлбөргүй бүртгүүлж хянах боломжтой